รีแพร์ช่องคลอด

รีแพร์ช่องคลอด
รีแพร์ตกแต่งปากช่องคลอด
รีแพร์ช่องคลอด
รีแพร์น้องสาว ศัลยกรรมกระชับจุดซ่อนเร้น
รีแพร์ช่องคลอด
“ฉีดหัวหน่าว” เพิ่มความอวบอูมให้น้องสาว
รีแพร์ช่องคลอด
ศัลยกรรมจุดซ้อนเร้น
รีแพร์ช่องคลอด
Certificate of AAAM Membership Somchai Chiawchanwech, MD
รีแพร์ช่องคลอด
Certificate of AAAM Membership Siriporn Cheawchanwej, MD
รีแพร์ช่องคลอด
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
รีแพร์ช่องคลอด
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
รีแพร์ช่องคลอด
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
รีแพร์ช่องคลอด
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
รีแพร์ช่องคลอด
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย “ได้รับการอบรมวิชาโรคผิวหนังหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ ๒๑” นายแพทย์ สมชาย เชี่ยวชาญเวช
รีแพร์ช่องคลอด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “ได้เข้ารับการอบรมวิชาการ โรคผิวหนัง การรักษายุคใหม่” นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช