ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง

ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
Certificate of AAAM Membership Somchai Chiawchanwech, MD
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
Certificate of AAAM Membership Siriporn Cheawchanwej, MD
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย “ได้รับการอบรมวิชาโรคผิวหนังหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ ๒๑” นายแพทย์ สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “ได้เข้ารับการอบรมวิชาการ โรคผิวหนัง การรักษายุคใหม่” นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
ชมรมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย “ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง ADVANCES IN CORRECTION OF ACNE AND SCAR” นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย “ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552” แพทย์หญิง ศิริพร เชี่ยวชาญเวช
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
Mae Fah Luang University “Of attendance to the valuable knowledge of advanced cometic dermatology” Dr.SIRIPORN CHIEWCHARNWECH
ผ่าตัดดึงแก้มล่างและใต้คาง
Mae Fah Luang University “Facial Design” Dr.Siriporn Chiewcharnwech