ผ่าตัดดึงขมับ

ผ่าตัดดึงขมับ
Certificate of AAAM Membership Somchai Chiawchanwech, MD
ผ่าตัดดึงขมับ
Certificate of AAAM Membership Siriporn Cheawchanwej, MD
ผ่าตัดดึงขมับ
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
ผ่าตัดดึงขมับ
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
ผ่าตัดดึงขมับ
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
ผ่าตัดดึงขมับ
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
ผ่าตัดดึงขมับ
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย “ได้รับการอบรมวิชาโรคผิวหนังหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ ๒๑” นายแพทย์ สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ผ่าตัดดึงขมับ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “ได้เข้ารับการอบรมวิชาการ โรคผิวหนัง การรักษายุคใหม่” นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ผ่าตัดดึงขมับ
ชมรมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย “ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง ADVANCES IN CORRECTION OF ACNE AND SCAR” นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ผ่าตัดดึงขมับ
สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย “ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552” แพทย์หญิง ศิริพร เชี่ยวชาญเวช
ผ่าตัดดึงขมับ
Mae Fah Luang University “Of attendance to the valuable knowledge of advanced cometic dermatology” Dr.SIRIPORN CHIEWCHARNWECH
ผ่าตัดดึงขมับ
Mae Fah Luang University “Facial Design” Dr.Siriporn Chiewcharnwech