ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม

ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
Certificate of AAAM Membership Somchai Chiawchanwech, MD
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
Certificate of AAAM Membership Siriporn Cheawchanwej, MD
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย “ได้รับการอบรมวิชาโรคผิวหนังหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ ๒๑” นายแพทย์ สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “ได้เข้ารับการอบรมวิชาการ โรคผิวหนัง การรักษายุคใหม่” นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
ชมรมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย “ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง ADVANCES IN CORRECTION OF ACNE AND SCAR” นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย “ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552” แพทย์หญิง ศิริพร เชี่ยวชาญเวช
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
Mae Fah Luang University “Of attendance to the valuable knowledge of advanced cometic dermatology” Dr.SIRIPORN CHIEWCHARNWECH
ตัดไขมันกระพุ้มแก้ม
Mae Fah Luang University “Facial Design” Dr.Siriporn Chiewcharnwech