ประกาศณียบัตร

ประกาศณียบัตร
Certificate of AAAM Membership Somchai Chiawchanwech, MD
ประกาศณียบัตร
Certificate of AAAM Membership Siriporn Cheawchanwej, MD
ประกาศณียบัตร
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
ประกาศณียบัตร
American Academy of Aesthetic Medicine 2010 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
ประกาศณียบัตร
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SOMCHAI CHIAWCHANWECH, MD
ประกาศณียบัตร
American Academy of Aesthetic Medicine 2009 SIRIPORN CHEAWCHANWEJ, MD
ประกาศณียบัตร
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย “ได้รับการอบรมวิชาโรคผิวหนังหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ ๒๑” นายแพทย์ สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ประกาศณียบัตร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “ได้เข้ารับการอบรมวิชาการ โรคผิวหนัง การรักษายุคใหม่” นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ประกาศณียบัตร
ชมรมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย “ได้เข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง ADVANCES IN CORRECTION OF ACNE AND SCAR” นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช
ประกาศณียบัตร
สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย “ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552” แพทย์หญิง ศิริพร เชี่ยวชาญเวช
ประกาศณียบัตร
Mae Fah Luang University “Of attendance to the valuable knowledge of advanced cometic dermatology” Dr.SIRIPORN CHIEWCHARNWECH
ประกาศณียบัตร
Mae Fah Luang University “Facial Design” Dr.Siriporn Chiewcharnwech