แพทย์ประจำคลินิก

นพ.สมชาย เชี่ยวชาญเวช

“จุดเด่นของที่นี่เราเน้นการให้บริการการรักษาคนไข้อย่างปลอดภัยและให้บริการคนไข้ด้วยความจริงใจเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนไข้ทุกๆคนและเน้นอย่างมากสำหรับการรักษาที่เป็นมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันทุกๆคน หัวใจสำคัญของที่นี่คนไข้ทุกคนเปรียบเสมือนญาติเราคนหนึ่ง”
นายแพทย์สมชายหรือที่รู้จักกันดีในนาม“คุณหมอสมชาย แห่งคลินิกแพทย์สมชาย”มีประสบการณ์ด้านการแพทย์และการรักษามาอย่างยาวนานโดยมีความสนใจด้านการปรับเปลี่ยนรูปหน้า (Facial Design) ผิวพรรณศัลยกรรมและความงามเป็นพิเศษได้เดินทางไปอบรม วิจัยและดูงานด้านศัลยกรรมและความงามอย่างต่อเนื่องในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งและได้รับการรับรองจากPlastic surgery & Dermatology in Korea และDiploma in Aesthetic Medicine สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้นายแพทย์สมชาย ยังได้เข้าร่วมประชุมอบรม วิจัย และดูงานจากสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิDiploma in Aesthetic Medicine, AmericanAcademy of Aesthetic MedicineThe International Symposium of Botulinum Toxin in Korea Asia Pacific Rhinoplasty Expect Forum in Seoul, Korea International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery & Dermatology in Seoul, Korea
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยชมรมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทยเข้ารับการอบรม “โรคผิวหนัง การรักษายุคใหม่”คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันนายแพทย์สมชาย เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนรูปหน้า (Facial Design) ผิวพรรณความงามมีประสบการณ์สูงในการปรับเปลี่ยนรูปหน้าให้นางงามที่ขึ้นเวทีประกวดระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้รับรางวัลมาหลายเวทีแล้วจนเป็นที่ยอมรับจากนางงามเวทีต่างๆรวมทั้งได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางงามหลายเวทีอีกด้วย

พญ.ศิริพร เชี่ยวชาญเวช (หมอนก)

“คลินิกของเราเปิดให้บริการมาหลายปีแล้วค่ะ คนไข้ที่มาใช้บริการแล้วประทับใจ ก็แนะนำกันปากต่อปากที่นี่เราไม่รีบผลีผลามรักษาคนไข้เราต้องศึกษาให้แน่ใจก่อนจึงจะรักษา ถึงแม้จะใช้เวลามากหน่อย แต่ผลลัพธ์เป็นที่น่าประทับใจค่ะ”
แพทย์หญิงศิริพร หรือที่รู้จักกันดีในนาม“คุณหมอนก แห่งคลินิกแพทย์สมชาย” มีประสบการณ์ด้านการแพทย์และการรักษามาอย่างยาวนานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดโดยมีความสนใจด้านการปรับเปลี่ยนรูปหน้า (Facial design) ผิวพรรณ ศัลยกรรมและความงามเป็นพิเศษได้เดินทางไปอบรม วิจัยและดูงานด้านศัลยกรรมและความงามอย่างต่อเนื่องในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งและได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย, Plastic Surgery & Dermatology in Korea และ Diploma in Aesthetic Medicine สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ แพทย์หญิงศิริพร ยังได้เข้าร่วมประชุมอบรม วิจัย และดูงานจากสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine Eurasian Congress in Aesthetic and Anti-aging Association of Cosmetic Dermatology and Surgery LNE Hongkong International Seminar Restylane, Sweden 2006-2008 School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University Facial Design, Mae Fah Luang University The International Symposium of Botulinum Toxin in Korea Asia Pacific Rhinoplasty Expect Forum in Seoul, Korea International Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery & Dermatology in Seoul, Korea IMCAS Asia 2009 (International Master Course on Aging Skin)
ปัจจุบัน แพทย์หญิงศิริพร เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์เพื่อความงามและผิวพรรณ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปหน้า (Facial Design) ตามโหงวเฮ้ง มีประสบการณ์สูงในการปรับเปลี่ยนรูปหน้าให้นางงามที่ขึ้นเวทีประกวดระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลมาหลายเวทีแล้วจนเป็นที่ยอมรับจากนางงามเวทีต่างๆนอกจากนั้นแพทย์หญิงศิริพร ยังได้รับเกียรติ รับมอบรางวัลในฐานะแพทย์ประจำบ้านในอุดมคตินักเรียนแพทย์ทหาร จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รวมทั้งได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางงามหลายเวทีอีกด้วย