เลี้ยงอาหารกลางวัน+มอบของน้องๆ บ้านราชาวดีหญิง

เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านราชาวดีหญิง-SomchaiCSR-1

เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านราชาวดีหญิง-SomchaiCSR-2

เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านราชาวดีหญิง-SomchaiCSR-3

เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านราชาวดีหญิง-SomchaiCSR-4

เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านราชาวดีหญิง-SomchaiCSR-5

เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านราชาวดีหญิง-SomchaiCSR-6

Share on social networks