ศัลยกรรมจมูก (Nose Surgery)

Banner-เสริมจมูก-somchaiclinic

“ศัลยกรรมเสริมจมูก” ที่คลินิกแพทย์สมชาย

เลือกรูปทรงซิลิโคนได้หลากหลาย

การศัลยกรรมจมูก (Rhinoplasty)

     เป็นการตกแต่ง ปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงของจมูก ซึ่งทำโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้วยวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เช่น การเสริมจมูก การตัดปีกจมูก การตกแต่งฐานกระดูกจมูก หรือการลดฮัมพ์ เป็นต้น

การผ่าตัดศัลยกรรมจมูกสามารถทำได้ 2 วิธี

  1. การผ่าตัดจมูกแบบปิด (Closed Rhinoplasty) เป็นการผ่าภายในจมูก ใช้เวลาน้อย เน้นการเสริมให้จมูกโด่งขึ้นอย่างเดียว
  2. การผ่าตัดจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty) การผ่าตัดแบบนี้จะทำให้แพทย์เห็นโครงจมูกได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอื่น ๆ ของจมูกได้มากกว่าแบบปิด เช่น การแก้ไขปัญหาสันจมูกโด่งเกินไป ตัดแต่งกระดูกจมูกเดิมที่เบี้ยว หรือการรองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อ

ทั้งนี้การเลือกวิธีผ่าตัดศัลยกรรมจมูกนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็น หรือผลลัพธ์ที่ต้องการในทำศัลยกรรมจมูก

เทคนิคพิเศษของคลินิกแพทย์สมชาย

     ด้วยเทคนิค “Sliding” ที่ช่วยทำให้หน้าหวานยิ่งขึ้น โดยสันจมูกจะเริ่มจากปลายหัวตาเหมาะสำหรับคนเอเชีย และทำให้ดูไม่แข็งจนเกินไป ฐานจมูกเล็กดูสง่างาม ปลายจมูกพุ่ง เป็นรูปทรงหยดน้ำ ตามหลักโหวงเฮ้งแล้วจมูกรูปทรงหยดน้ำ เปรียบดั่งถุงเงินถุงทอง

การศัลยกรรมตัดปีกจมูก (Alarplasty)

     การผ่าตัดปีกจมูกนั้น เป็นการปรับแต่งรูปทรงของจมูก ของขนาดปีกจมูกที่ใหญ่ รูจมูกที่กว้าง ให้มีขนาดเล็กลงสมส่วนกับรูปหน้า โดยปกติแล้วความกว้างของปีกจมูกไม่เกินความกว้างของหัวตา โดยการผ่าตัดปีกจมูกนั้นจะนิยมทำร่วมกับการเสริมจมูกเพื่อทำให้มีรูปทรงของจมูกได้สัดส่วนสวยงามมากยิ่งขึ้น การเปิดแผลผ่าตัดปีกจมูกจะเปิดแผลด้านในของปีกจมูก โดยกรีดโค้งเข้าใต้ฐานปีกจมูก แล้วกรีดโค้งเข้าหาใต้ฐานปีกจมูก การตัดเนื้อด้านในออกโดยขนาดความกว้างของแผลนั้นจะขึ้นอยู่กับความกว้างของปีกจมูกคนไข้