ทำบุญสร้างหลังคาอุโบสถ วัดบุปผาราม จ.ร้อยเอ็ด

ทำบุญสร้างหลังคาอุโบสถ-SomchaiCSR-6

ทำบุญสร้างหลังคาอุโบสถ-SomchaiCSR-1

ทำบุญสร้างหลังคาอุโบสถ-SomchaiCSR-2

ทำบุญสร้างหลังคาอุโบสถ-SomchaiCSR-3

ทำบุญสร้างหลังคาอุโบสถ-SomchaiCSR-4

ทำบุญสร้างหลังคาอุโบสถ-SomchaiCSR-5

Share on social networks