คลินิกแพทย์สมชาย ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา…. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-SomchaiCSR-1

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-SomchaiCSR-2

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-SomchaiCSR-3

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-SomchaiCSR-4

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-SomchaiCSR-5

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-SomchaiCSR-6

Share on social networks