คุณหมอนกรับประทานรางวัล “คนดีศรีสยาม” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

หมอออกสื่อ-คุณหมอนกรับประทานรางวัลคนดีศรีสยาม-somchaiclinic-2

หมอออกสื่อ-คุณหมอนกรับประทานรางวัลคนดีศรีสยาม-somchaiclinic-1

หมอออกสื่อ-คุณหมอนกรับประทานรางวัลคนดีศรีสยาม-somchaiclinic-3

Share on social networks